Contact us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

 

License & Agreements_GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ   Ο δικτυακός τόπος www.inkelo.com αποτελεί ιδιοκτησία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία “INKELO ΙΚΕ”, εφεξής «INKELO», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα Αττικής, στην οδό Φιλολάου αρ. 129, Παγκράτι, Τ.Κ. 11633 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800964012 Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 145871401000 τηλέφωνο επικοινωνίας +30 6976463280, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου inkelo@inkelo.com. Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.inkelo.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στον δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σ’ αυτόν.
Η INKELO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, οι δε επισκέπτες/χρήστες/πελάτες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις καθώς η συνεχής χρήση του www.inkelo.com συνεπάγεται ότι οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του παρόντα δικτυακού τόπου.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η INKELO έχει, κατόπιν ανάθεσης σ’ αυτή, την αποκλειστική άδεια χρήσης, πώλησης της άδειας χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός λογισμικού  (software) με την ονομασία inkelo digital tattooing for studios & artists εφεξής «το λογισμικό», το οποίο απευθύνεται κυρίως σε tattoo artists και tattoo studios και είναι ένα ψηφιακό εργαλείο-software μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη του, να εφαρμόσει με ακρίβεια ένα δισδιάστατο σχέδιο, έγχρωμο ή ασπρόμαυρο πάνω σε τρισδιάστατους σωματότυπους ώστε να μπορέσει να οπτικοποιήσει με ευκολία το πως θα ήταν ένα σχέδιο της επιλογής του σε πιθανά σημεία του ανθρώπινου σώματος. Αποτελεί στην ουσία μια προσομοίωση δερματοστιξίας ώστε να μπορέσει ο χρήστης να αποφασίσει το σημείο και το μέγεθος του σχεδίου της επιλογής του προτού προβεί στην πραγματική δερματοστιξία που θα φέρει στο σώμα του πιθανότατα για την υπόλοιπη ζωή του.
Η INKELO παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του παρόντα δικτυακού τόπου τη δυνατότητα μιας δωρεάν επταήμερης δοκιμαστικής Έκδοσης του λογισμικού εντός της οποίας ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης, αφού «κατεβάσει» το λογισμικό, μπορεί να αξιολογήσει το περιεχόμενό του. Μετά το πέρας της ανωτέρω περιόδου, ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης, εάν θέλει να αποκτήσει την άδεια χρήσης του λογισμικού για ορισμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα ανάλογα με το τιμολογιακό πλάνο το οποίο θα επιλέξει. Το λογισμικό παρέχεται με άδεια χρήσης, δεν πωλείται, γεγονός που σημαίνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης αποκτά το δικαίωμα χρήσης, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος που θα καταβάλλει και για χρονικό διάστημα είτε 6 μηνών είτε ενός χρόνου ανάλογα με το τιμολογιακό πλάνο της επιλογής του και δεν αποκτά την ιδιοκτησία του λογισμικού, η οποία ανήκει στον κατασκευαστή του.
Η άδεια χρήσης του λογισμικού από τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη είναι μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης περιορισμένου χρόνου του λογισμικού μόνο για επαγγελματική χρήση από τον πελάτη (κυρίως από tattoo artists και tattoo studios) ή για προσωπική χρήση και μπορεί να εγκατασταθεί σ’ έναν ή περισσότερους υπολογιστές και να χρησιμοποιηθεί από έναν ή περισσότερους χρήστες ανάλογα πάντα με το τιμολογιακό πλάνο το οποίο επέλεξε ο πελάτης. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες να εκμισθώνουν, να ενοικιάζουν, να επινοικιάζουν, να δημοσιεύουν, να τροποποιούν, να προσαρμόζουν ή να μεταφράζουν οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες να αντιγράφουν το λογισμικό. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες να αναλύσουν αντίστροφα, να απομεταγλωττίσουν ή να αποσυναρμολογήσουν οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού, πέραν της έκτασης που επιτρέπει ο νόμος, ή να επιχειρήσουν με άλλο τρόπο να δημιουργήσουν κώδικα πηγής από τον αντικειμενικό κώδικα του λογισμικού. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες να δανείζουν, να μεταπωλούν ή εν  γένει να μεταβιβάζουν το λογισμικό. Με την παραχώρηση άδειας χρήσης του λογισμικού δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της INKELO. Το λογισμικό θα σταματήσει να λειτουργεί την ημερομηνία λήξης της περιόδου του ενός έτους ή των 6 μηνών ανάλογα με το τιμολογιακό πλάνο που επιλέχθηκε. Χρήση αυτού μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου ή οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της λειτουργίας αδρανοποίησης αποτελεί παράβαση της σύμβασης και συνιστά προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κάθε μορφής αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού, η οποία δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή αστικών και ποινικών κυρώσεων. Η γλώσσα του λογισμικού (software), της ιστοσελίδας, της ενότητας Ερωτήσεις-Απαντήσεις και της ενότητας Step by step in depth tutorials είναι στην αγγλική γλώσσα. Η μέθοδος παροχής του περιεχομένου είναι το DOWNLOADABLE ZIP FILE SET UP EXE μέσω διαδικτύου. Ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο υπάρχει μόνο στο στάδιο του DOWNLOAD του λογισμικού και κατά την πρώτη εγκατάστασή του στον υπολογιστή του χρήστη, όπου και θα του ζητηθεί να εισάγει το LICENSE KEY για να γίνει η επιβεβαίωση πως το προϊόν έχει αγοραστεί και που θα έχει λάβει ήδη μέσω email. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει κανένα λογισμικό υποστήριξης. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιείται για χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που προβλέπεται από το τιμολογιακό πλάνο που έχει επιλέξει ο χρήστης. Η INKELO παρέχει ένα τιμολογιακό πλάνο εξαμήνου και τρία ετήσια τιμολογιακά πλάνα. Δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός με βάση το σημείο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή του καταναλωτή.  
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Windows 7 KAI ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΑ MacOS (apple products) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ TOUCH SCREENS. ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  VISTA ή XP ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όσον αφορά τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών το λογισμικό χειρίζεται πολύ μικρούς πόρους ώστε να λειτουργήσει και πιο συγκεκριμένα αρκεί μια εσωτερική RAM  του επεξεργαστή στα 1024ΜΒ και είναι λειτουργικό ακόμα και σε επεξεργαστές που κατασκευάστηκαν από το 2007 και έπειτα. Η κάρτα γραφικών αρκεί να διαθέτει 1-2GB ανεξαρτήτως κατασκευαστή (nvidia, intel, AMD κ.λπ.) ώστε το λογισμικό να αποδώσει το μέγιστο της απόδοσής του σε επίπεδο τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης γραφικών.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Όλο το περιεχόμενο του www.inkelo.com, συμπεριλαμβανομένων  εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.inkelo.com και της εταιρείας INKELO και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Όλα τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία INKELO ή και τον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας INKELO και του www.inkelo.com  και τελούν υπό την προστασία των ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, η αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload), με οιοδήποτε τρόπο,  οιασδήποτε πληροφορίας και περιεχομένου (στο σύνολό τους, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως : όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). H INKELO δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του δικτυακού τόπου www.inkelo.com και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997, Ν.3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις σχετικές με αυτούς διατάξεις, τις κοινοτικές οδηγίες). Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο www.inkelo.com ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας επισκέπτης/χρήστης πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.inkelo.com (χρήση δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης του λογισμικού, απόκτηση άδειας χρήσης λογισμικού  για ορισμένο χρονικό διάστημα επί πληρωμή), θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του www.inkelo.com. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.inkelo.com αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, θα του ζητηθεί από πλευράς του η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επίθετο, (αν ο πελάτης είναι εταιρεία την επωνυμία και την έδρα της), ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, χώρα, πόλη, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα κι αν ο πελάτης θέλει τιμολόγιο και το Α.Φ.Μ.) Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του www.inkelo.com για την παροχή των περιγραφόμενων στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσιών και την επικοινωνία με τους χρήστες. Οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες, παρέχοντας τα προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν συναινούν όπως λαμβάνουν ενημερωτικά emails προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν αναβάθμιση του λογισμικού, την άδεια χρήσης του οποίου έχουν αποκτήσει επί πληρωμή, ώστε να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να έχουν την τελευταία και πιο ενημερωμένη έκδοσή του μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου του ενός έτους ή των 6 μηνών ανάλογα με το τιμολογιακό πλάνο που επιλέχθηκε. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο www.inkelo.com είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία του www.inkelo.com ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.inkelo.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το www.inkelo.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στο www.inkelo.com ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία INKELO ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους και από την εταιρεία AVANGATE (avangate.com), με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (De Cuserstraat 93, 2nd floor, 207-208 office, 1081 CN Amsterdam, The Netherlands, +31 20 890 8080), μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, η οποία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της INKELO θα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών και θα διενεργεί την επεξεργασία τους. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες. Σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997, οι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο δικτυακό τόπο www.inkelo.com, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την INKELO τις ακόλουθες πληροφορίες : α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν στέλνοντας email στο inkelo@inkelo.com ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο inkelo@inkelo.com ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα. Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.inkelo.com συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.  Οι χρήστες δινουν την ρητή συγκατάθεσή τους (κλικάροντας το κουτάκι δέχομαι/δεν δέχομαι) για την συλλογή και την επεξεργασία τους από την Avangate με σκοπό την  υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν. Ότι η συναλλαγή είναι επί πληρωμή. Ότι ο πελάτης συγκατατίθεται στην άμεση εκτέλεση της σύμβασης και ότι αποδέχεται ότι θα απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μόλις αρχίσει η μεταφόρτωση ή η ροή του ψηφιακού περιεχομένου.      
ΑΣΦΑΛΕΙΑ   Το www.inkelo.com καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του www.inkelo.com δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το www.inkelo.com χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα SSL Certificates. Τα SSL βγαίνουν σε κλίμακες, 40-bit και 128-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Το www.inkelo.com χρησιμοποιεί SSL 128-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές δυνατότερο από τα αντίστοιχα των 40-bit. Με τη χρήση των SSL Certificates οι πληροφορίες που στέλνονται δεν μπορούν να διαβαστούν από κανέναν παρά μόνο από τον server στον οποίο στέλνονται. Οι πληρωμές και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της εταιρείας AVANGATE (avangate.com), με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (De Cuserstraat 93, 2nd floor, 207-208 office, 1081 CN Amsterdam, The Netherlands, +31 20 890 8080), η οποία διαθέτει όλη την υποδομή σε επίπεδα ασφαλείας SSL Certificates, είναι πλήρως πιστοποιημένη και εγκαταστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   1.Πληρωμή με πιστωτική κάρτα Οι πληρωμές γίνονται μέσω της εταιρείας AVANGATE (avangate.com), με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (De Cuserstraat 93, 2nd floor, 207-208 office, 1081 CN Amsterdam, The Netherlands, +31 20 890 8080) και παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πληθώρα πιστωτικών καρτών. Για την εκτέλεση των συναλλαγών, ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης ‘μεταφέρεται’ στο ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Avangate που διέπεται από όλα εκείνα τα συστήματα online ασφαλείας (SSL, κτλ). Στη (secure) φόρμα παραγγελίας της AVANGATE συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV).   2.Πληρωμή μέσω PayPal Η πληρωμή μέσω PayPal πραγματοποιείται υπό τους αυστηρούς όρους συναλλαγών που επιβάλλει η εταιρεία PayPal.      
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο. Επομένως, ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης για να προχωρήσει στην εκτέλεση της σύμβασης για την παραχώρηση σ’ αυτόν της άδειας χρήσης του λογισμικού, η οποία παρέχεται επί πληρωμή, πρέπει να δώσει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Άλλως δεν μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση της σύμβασης. Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης συναινεί ότι θα απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μόλις αρχίσει η μεταφόρτωση ή η ροή του ψηφιακού περιεχομένου.    
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ-ΒΛΑΒΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ   Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.inkelo.com. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, ανήθικου, χυδαίου, άσεμνου, που ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του παρόντα δικτυακού τόπου. Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης οποιασδήποτε πληροφορίας, περιεχομένου και υλικού του παρόντα δικτυακού τόπου. Απαγορεύεται, επίσης, στους επισκέπτες/χρήστες η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση του παρόντα δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το  www.inkelo.com ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το www.inkelo.com ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης. Αποκλειστική ευθύνη έχει ο επισκέπτης/χρήστης και για οποιαδήποτε άλλη ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο που απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών/υπηρεσιών του από αυτόν καθώς και από την μη συμμόρφωσή του με τις ως άνω απαγορεύσεις.  
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ   Το www.inkelo.com είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ   Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.inkelo.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ   Η INKELO δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.inkelo.com και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.    
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ INKELO – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   Η INKELO εγγυάται ότι το λογισμικό (software),  η άδεια χρήσης του οποίου παραχωρείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν προσκρούει σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης θα βρει στο www.inkelo.com όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία και εγκατάσταση του λογισμικού στην ενότητα Ερωτήσεις-Απαντήσεις καθώς και στην Ενότητα Step by step in depth tutorials, στην οποία περιέχονται επεξηγηματικά videos με σαφείς οδηγίες. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λύσει με την επίσκεψή του στις παραπάνω ενότητες, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να μας αποστείλει την φόρμα επικοινωνίας ή να μας καλέσει στο τηλέφωνο +30 6976463280. Η INKELO εγγυάται ότι η λειτουργικότητα του λογισμικού, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του λειτουργικού συστήματος του χρήστη, ως ορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης, θα είναι απρόσκοπτη και με διάρκεια ανάλογη του τιμολογιακού πλάνου που έχει επιλέξει ο χρήστης.      
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΕΥΘΥΝΗΣ   Η INKELO δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες, τόσο κατά την επίσκεψη όσο και κατά την χρήση του διαδικτυακού τόπου και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη.   Η εκ μέρους χρήση του παρόντα δικτυακού τόπου έγκειται στην ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών/πελατών. Η τοποθεσία συμπεριλαμβανομένων όλου του περιεχομένου και των λειτουργιών που διατίθενται ή στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω της τοποθεσίας παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους (α) σχετικά με την ακρίβεια και την καταλληλότητα για το συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη παραβίαση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή διατίθεται μέσω αυτού (β) ότι ο διακομιστής, ο οποίος καθιστά διαθέσιμο τον παρόντα δικτυακό τόπο δεν περιέχει ιούς ή άλλα στοιχεία που ενδέχεται να προσβάλλουν, να βλάψουν ή να προξενήσουν ζημία στον εξοπλισμό του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη ή σε άλλο περιουσιακό στοιχείο κατά την απόκτηση πρόσβασης, την περιήγηση, τη λήψη υλικού ή τη χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του δικτυακού τόπου ή (γ) ότι η χρήση ή εκμετάλλευση των υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από σφάλματα.   Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η INKELO για οποιεσδήποτε επακόλουθες άμεσες, τυχαίες, έμμεσες, ποινικές ή ειδικές ζημίες που σχετίζονται (α) με τη χρήση του δικτυακού τόπου, (β) την αδυναμία χρήσης του δικτυακού τόπου (γ) την ύπαρξη σφαλμάτων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του δικτυακού τόπου.    

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ   Το www.inkelo.com περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του www.inkelo.com με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.inkelo.com και συνεπώς η INKELO δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Η INKELO δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών/πελατών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η INKELO σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα οποία το www.inkelo.com παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.  
COOKIES   Το www.inkelo.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του www.inkelo.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.inkelo.com από τον επισκέπτη/χρήστη συνεπάγεται ότι παρέχει την συναίνεσή του στη χρήση cookies. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.    
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΗΕΔ) – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΕΔ   Με την ΚΥΑ 70330 (ΦΕΚ 1421Β΄/9.7.2015) εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία, η Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution.   Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνει στους καταναλωτές και τους εμπόρους στην ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν τη δυνατότητα να επιλύουν διαφορές που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια.   Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως εξωδικαστικός συμβιβασμός. Πρόκειται για έναν μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δια μέσου πιστοποιημένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) που αναλαμβάνουν να συμβιβάσουν online, εύκολα και γρήγορα διαφορές καταναλωτών-προμηθευτών που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου.   Τα μέρη έχουν πρόσβαση στη διαδικασία χωρίς να είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο. Η διαδικασία δεν στερεί τα μέρη από το δικαίωμα λήψης ανεξαρτήτων συμβουλών ή εκπροσώπησης ή υποστήριξης από τρίτο μέρος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.   Διευκρινίζεται ότι ο καταναλωτής οφείλει να επικοινωνήσει πρώτα με την επιχείρηση σε μια προσπάθεια απευθείας επίλυσης της διαφοράς τους προτού υποβάλλει την καταγγελία του σε φορέα ΕΕΔ εάν τελικά δεν κατέστη δυνατό να διευθετηθεί η διαφορά με την άμεση υποβολή της καταγγελίας προς την επιχείρηση. Μάλιστα, εάν ο καταναλωτής υποβάλλει την καταγγελία του σε φορέα ΕΕΔ χωρίς προηγουμένως να έχει υποβάλλει καταγγελία προς την επιχείρηση, το γεγονός αυτό και μόνο μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης εξέτασης της καταγγελίας του. Στο σημείο αυτό, σας πληροφορούμε ότι ένας από τους φορείς συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών που υφίστανται στην Ελλάδα είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (http://www.sinigoroskatanaloti.gr ) που αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών-καταναλωτών.   Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 524/2013 θεσμοθέτησε τη δημιουργία και λειτουργία μιας ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την επίλυση διαφορών, της πλατφόρμας ΗΕΔ που παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να υποβάλλει τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Στο σημείο αυτό, σας παραθέτουμε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (inkelo@inkelo.com.).    
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ   Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.    
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   Εάν οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες έχουν οποιαδήποτε απορία σχετική με το www.inkelo.com και το λογισμικό μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση inkelo@inkelo.com., στο τηλέφωνο +30 6976463280 ή να συμπληρώσει και να μας αποστείλει την φόρμα επικοινωνίας.